7 de jul. 2016

CampusWP

El calendari definitiu del CampusWP ha patit lleugeres modificacions, i quedarà de la següent manera:

Els dies de SORTIDA que dinem fora, l'hora d'arribada aproximada és les 17h.


Endavant MATARÓ!